Anhörigstöd

De tre samordningsförbunden i länet gjorde en gemensam satsning på anhörigstödet. Anledningen var att vi såg att förbundens behovsgrupper ofta behöver stödet från anhöriga och ibland är de själva djupt engagerade i att vara anhörigstödjare. Anhörigstödet hade färre kontakter med anhöriga i yrkesverksam ålder än vad de hade med anhöriga 65 år och äldre. De hade svårt att nå anhöriga i yrkesverksam ålder och därför var den målgruppen prioriterad.

Syfte

Västmanlands nätverk för kommunalt anhörigstöd var projektägare. De vill hitta nya kanaler för att nå flera anhöriga. Genom projektet vill de nå så många anhöriga som möjligt i länet dagligen under en och samma vecka i maj 2018.

Genomförande

Man tog fram ett informationsmaterial och genomförde i en informationsturné under en vecka i maj 2018.

Resultat

I Köping, Arboga och Kungsör nådde man 150-200 personer (som man pratade enskilt med). Ännu fler mottog information. Flera personer ur den prioriterade målgruppen blev förvånade över att anhörigstöden även omfattade dem.

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt