Boskola

Hur fungerar det med boendet i Sverige? Köping skapade en praktisk kurs för att beskriva rättigheter och skyldigheter kring allt som har med boendet att göra för nyanlända och dem som kom till Sverige för många år sedan men behöver vägledning. Materialet togs fram under 2019 och kursen är nu implementerad i Köpings kommun.

Resultat

Målet var 48 deltagare under 2019, men det blev 35 personer som påbörjade och 32 genomförde hela boskolan. 3 föll bort pga sjukdom eller vård av barn. Av de 32 deltagarna var 26 kvinnor (81%) och 6 män (19%). Projektet har följt upp den upplevda nyttan hos deltagarna:

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt