Personalbutik

Målgruppen var personer i KAK med olika psykiska funktionshinder, i huvudsak neuropsykiatriska diagnoser, i åldern 19-30 år och som hade aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Starten i projektet var en Grönkvist-studiecirkel cirka 1,5-2 timmar per gång. GrönKvist är en studiecirkel på cirka 10 tillfällen där man får stöd att bli ekonomiskt medveten.

Efter avslutad cirkel erbjöds personerna att gå över till personalbutiken för att arbetsträna. Målet var förbättrad livskvalitet och hälsa, att bli mer aktiv, hitta självkänslan, vara delaktig i ett sammanhang. Hitta rutiner i sin vardag och komma ut i arbetspraktik/studier. Målet var också mer individuella planer och ökad samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Resultat

Kontakt

Alf Johnson, projektledare
alf.johnson(at)koping.se