Samarbete med #jagmed

Att klara gymnasiet…

Samordningsförbundet Västra Mälardalen och länsprojektet #jagmed i Västmanland samarbetar under 2017 genom tre gemensamma seminariedagar.

Många aktörer arbetar för att stödja unga i att klara skolan och komma in på arbetsmarknaden. Projektet #jagmed är ett region- och länsövergripande projekt för Östra Mellansverige i samverkan där målet framför allt är att motverka skolavhopp och hitta vägar tillbaka till studier eller annan sysselsättning. Här finns många beröringspunkter med Samordningsförbundets fokus på unga med aktivitetsersättning och förebyggande arbete.

Framsida folder Seminariedagar 2017 #jagmed
Informationsfolder om seminariedagarna 2017 (pdf)

Resultat: dokumentationer från seminarierna

  1. Bemötande och Lösningsfokus – Dokumentation #jagmed – 3 februari 2017 i Arboga
  2. Funktionsnedsättningar och Hjälpmedel – Dokumentation #jagmed – 5 april 2017 i Köping
  3. Välja om/välja nytt – Dokumentation #jagmed – 6 september 2017 i Kungsör

Läs även:
Det handlar om oss – Delbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar – Regeringskansliet (pdf)


Logga #jagmed
Logga Europeiska socialfonden

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt