Validering och praktik

Genom validering får man en dokumenterad kompetens; ett bevis för sin kunskap. Projektet ville utveckla ett fördjupat samarbete kring praktiksamordning och handledarutbildning mellan kommunerna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet var att införa en modell för validering av lärande inom KAK.

Resultat

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt