Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera sökandet efter rätt insatser till rätt person. Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, region/landsting, arbetsförmedling som kompletterande/externa aktörer och projekt finansierade av samordningsförbunden i Västmanland.

Här hittar du:
Insatskatalogen

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt