SIP-utvecklare i Västra Mälardalen

SIP är en förkortning för samordnad individuell planering och är en
lagstadgad skyldighet sedan 2010 i HSL (3 f§) och SoL (2 kap. 7 §). Lagen innebär att kommun och region ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av samordning av insatser från båda huvudmännen. Arboga kommun är projektägare.

SIP-utveckling för unga med allvarlig psykisk ohälsa i Västra Mälardalen

Köping, Arboga, Kungsör, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatriska mottagningen i Västra Mälardalen såg behovet att förstärka och kvalitetssäkra samordnade planeringar. Nu görs en insats med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen under två år.

Syfte och mål med satsningen

Projektets målgrupp är komplexa ärenden inom målgruppen 16–29 år där det finns behov av samordnad individuell planering (SIP) för insatser från både Kommun och Region. Detta är vid allvarlig psykisk ohälsa, missbruk och en svår social situation.
Projektet ska, för projektets målgrupp, förbättra arbetet med SIP i Västra
Mälardalen. SIP-utvecklaren ska vägleda, operativt stödja och coacha
medarbetare inom projektets verksamheter.
SIP-processen är vid avslut av projektet implementerad i projektets kommunala verksamheter, hos Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatriska mottagningen med en struktur som fortlever och utvecklas över tid. Efter projekttidens slut ska huvudmännens verksamheter kunna genomföra SIP-arbetet på egen hand även i de mer komplexa fallen.

Vad ska göras?

Läs mer om SIP

Kontakt

Välkommen att kontakta SIP-utvecklare Beatrice Lyckholm

beatrice.lyckholm(at)arboga.se