Ansökan om medel

Ansök om medel från förbundet

Samordningsförbundets medlemmar är välkomna att ansöka om medel. Instruktion på vilka uppgifter som behövs finns i ansökan.

Kontakta gärna förbundssamordnaren inför att du ska ansöka om medel!

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt