Samordningsnytt

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev. Senaste numret av Samordningsnytt publiceras under sidan På gång när det kommer ut.

Via länken nedan hittar du både den senaste samt tidigare versioner av nyhetsbrevet:
Samordingsnytt – Samordningsförbunden i Västmanlands län

Samordningsnytt nummer 2, 2022 - framsidan av totalt två sidor.
Samordningsnytt