Sök finansiering

Förbundets medlemmar är välkomna att ansöka om medel.
– Har du en idé? Kontakta förbundssamordnaren!

Kriterier för ansökan

  • Insatserna ska syfta till att stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.
  • Utgångspunkten ska vara att bygga insatser på människors egen styrka, delaktighet och ge dem verktyg att själva hantera sin situation.
  • Insatserna ska ägas av någon, eller några, av förbundets medlemmar. En enskild part kan inte söka i de flesta fall. (privata företag, föreningar eller privatpersoner kan inte ansöka)
  • Individisatserna ska avse personer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.
  • Insatsen ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta och/eller vidareutveckla detta.
  • Insatserna inom den finansiella samordningen ska syfta till samverkansstrukturer och en effektivare användning av gemensamma resurser.
  • Kunskaper och erfarenheter från insatsen ska tas tillvara och implementeras i ordinarie verksamhet.
  • Utvärdering ska ske av individinsatserna, vilket ska planeras redan innan verksamheten påbörjas. Utvärderingen ska bidra till lärande inom verksamheterna.

Ansökan

Kontakt

Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
Kontakt