Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Änder som simmar i Köpingsån.

Insatser i samverkan

Samordningsförbundet ger stöd till medlemsmyndigheterna för att utveckla individinsatser. Vi bidrar också med kompetensutveckling, utredningar och strukturella insatser. Här hittar du de större aktuella och avslutade insatserna.

Blommor vid Köpingsån.

Dokumentationer

Här hittar du dokumentation från föreläsningar, seminarier och andra evenemang som förbundet genomfört.

Gångbro över Köpingsån.

Om Samordningsförbund

Samordningsförbundet är en möjlighet för att utveckla och effektivisera samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet – staten, vården och kommunerna. Syftet är att personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska uppnå bättre hälsa och komma närmare egen försörjning.


Våra förbundsmedlemmar

Samordningsförbundet Västra Mälardalens förbundsmedlemmars loggor.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt kommunerna Arboga, Kungsör och Köping.