Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är nedlagt.
Från och med den 1 januari 2024 har Västmanland ett förbund:
Samordningsförbundet Västmanland