Självskade­beteendeteam

Samverkan och kompetensutveckling behövs kring personer med självskadebeteende. Vuxenpsykiatrin i Köping tillsammans med Samordningsförbundet Västra Mälardalen öppnar nu upp för praktisk operativ samverkan. Var med från början!

Inre teamet

Personal med flera kompetenser inom Vuxenpsykiatrin i Köping. Detta erbjuder Psykiatrin:

Till yttre teamet: Månadsmöten för dialog, Bemötandeutbildningen, telefonkonsultation, (Vägledning men ej handledning)

Till patienten: Fördjupad kartläggning kring självskadebeteende. Psykoeduktion samt åtgärdsplan kring intensiv behandling 12-16 v med individuellt anpassad planering i överenskommelse med patient.

Till anhöriga: anhörigutbildning och anhörigstöd.

Yttre teamet

IFO Kungsör

Socialpsykiatrin Kungsör

IFO Arboga

Verksamheten för funktionshinder Arboga

Personligt ombud

SIP-utvecklare

Svenska kyrkan

Polisen

Akuten-Hjärtintensivavdelningen Regionen

Ullvi Tuna fml

Achima care fml

Vilka fler vill vara med? Kontakta linda.anderfjall@koping.se

Inbjudningar och dokument