Självskade­beteendeteam

Samverkan och kompetensutveckling behövs kring personer med självskadebeteende. Vuxenpsykiatrin i Köping tillsammans med Samordningsförbundet Västra Mälardalen öppnar nu upp för praktisk operativ samverkan. Var med från början!

OBS att alla dokument nu också finns på Teamskanalen som Psykiatrin skapat för Inre och Yttre teamet.

Från och med augusti 2023 kommer alla nya dokument bara att läggas på Teamskanalen.

Inre teamet

Personal med flera kompetenser inom Vuxenpsykiatrin i Köping. Detta erbjuder Psykiatrin:

Till yttre teamet: Månadsmöten för dialog, Bemötandeutbildningen, telefonkonsultation, (Vägledning men ej handledning)

Till patienten: Fördjupad kartläggning kring självskadebeteende. Psykoeduktion samt åtgärdsplan kring intensiv behandling 12-16 v med individuellt anpassad planering i överenskommelse med patient.

Till anhöriga: anhörigutbildning och anhörigstöd.

Yttre teamet

IFO Kungsör

Socialpsykiatrin Kungsör

IFO Arboga

Verksamheten för funktionsstöd Arboga

Personligt ombud

SIP-utvecklare

Svenska kyrkan

Polisen

Akuten-Hjärtintensivavdelningen Regionen

Ullvi Tuna fml

Achima care fml

Ungdomsmottagningen

Blanketter och arbetsokument

Inbjudningar höstens utbildningar