Insatser i samverkan

Här kan du läsa om förbundets större pågående och avslutade insatser i samverkan. Medlemmarna i samordningsförbundet kan ansöka om medel för individinsatser eller andra projekt för att främja samverkan och metodutveckling.