Hantering av personuppgifter

Fotografering

Vid fotografering för bilder till samordningsförbundets webbplats hade vi fram till 2019 som rutin att be om ett muntligt samtycke vid själva fotograferingstillfället med upplysning om till vilket ändamål som bilden kommer att användas. Numera finns en samtyckesblankett som du får fylla i. Om du hittar en bild av dig själv på webbplatsen och inte vill vara med på bild så kontaktar oss. Skicka ett e-postmeddelande till förbundssamordnaren med uppgift om vilken bild och på vilken webbsida bilden finns så tas bilden bort från webbplatsen.

När du anmäler dig till evenemang

När du anmäler dig sparas uppgifterna om ditt namn, e-postadress, arbetsgivare, allergi eller önskemål om andra anpassningar, så beställningen till konferenslokalen och restaurangen blir rätt. Efteråt raderas uppgifter om allergier och andra anpassningar. Det är bara förbundssamordnaren som ser dessa uppgifter. Namn och e-postadress sparas dock, så samordningsförbundet kan kontakta dig för utskick av dokumentation från föreläsningen.

Personuppgiftsombud

Linda Söder-Jonsson, vice ordförande och personuppgiftsombud linda.soder-jonsson(at)kungsor.se
telefon: 073-662 94 05