Om oss

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010. Förbundet är en egen myndighet som arbetar med att stödja och utveckla samverkan mellan parterna inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet för personer 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden och beror på vad medlemmarna ser behov av.

Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Förbunden får inte äga individinsatser utan stödjer medlemmarnas myndighetsgemensamma insatser. Vi bidrar även till kompetensutveckling för chefer/personal och i att ta fram underlag och utredningar.

Samordningsförbundet Västra Mälardalens förbundsmedlemmars loggor - Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Försäkringskassan samt kommunerna Arboga, Kungsör och Köping.