SIP-utvecklare i Västra Mälardalen

Vad är SIP?

SIP är en förkortning för samordnad individuell planering och är en
lagstadgad skyldighet sedan 2010 i HSL (3 f§) och SoL (2 kap. 7 §). Lagen innebär att kommun och region ska upprätta en SIP när den enskilde har behov av samordning av insatser från båda huvudmännen.

Läs mer om SIP:
SIP – Samordnad individuell plan – Region Västmanland

Har du behov av en SIP?

Är du 16-64 år och behöver en SIP? Är du förälder eller närstående till någon som är 16-64 år och är i behov av SIP?

Besvara formuläret nedan för att bli kontaktad av Västra Mälardalens SIP-utvecklare för att prata om vad nästa steg kan vara för att kunna kalla till ett SIP-möte:

SIP-utveckling för unga med allvarlig psykisk ohälsa i Västra Mälardalen

Kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatriska mottagningen i Västra Mälardalen såg behovet att förstärka och kvalitetssäkra samordnade planeringar. Sedan januari 2022 görs en tvåårig insats med stöd av Samordningsförbundet Västra Mälardalen där Arboga kommun är projektägare.

Syfte och mål med satsningen

Projektets målgrupp är komplexa ärenden inom målgruppen 16–29 år där det finns behov av samordnad individuell planering (SIP) för insatser från både Kommun och Region. Detta är vid allvarlig psykisk ohälsa, missbruk och en svår social situation.

Projektet ska, för projektets målgrupp, förbättra arbetet med SIP i Västra
Mälardalen. SIP-utvecklaren ska vägleda, operativt stödja och coacha
medarbetare inom projektets verksamheter.

SIP-processen är vid avslut av projektet implementerad i projektets kommunala verksamheter, hos Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatriska mottagningen med en struktur som fortlever och utvecklas över tid. Efter projekttidens slut ska huvudmännens verksamheter kunna genomföra SIP-arbetet på egen hand även i de mer komplexa fallen.

Vad ska göras?

Kontakt

Välkommen att kontakta SIP-utvecklare
Beatrice Lyckholm
beatrice.lyckholm@arboga.se