Förstudie Teamsamordning i Västra Mälardalen

Bakgrund

Insatserna genom Samordningsförbundet Västra Mälardalen har ett mönster av att man provar sig fram i projektform, bygger verksamhet genom att starta litet och sedan utökar det som fungerar bra. Nu finns ett kartlagt behov av samordning kring en målgrupp som på grund av ohälsa har svårt att tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens stöd/insatser och de har inte rätt till ersättning från Försäkringskassan utan finns inom kommunens försörjningsstöd. De har också ofta kontakt med olika verksamheter inom regionen. Nästa steg är en förstudie om arbetssätt och det har styrelsen i samordningsförbundet beslutat om medel till.

Förstudien

Förstudien ska klarlägga om det finns behov och förutsättningar för en Teamsamordning i Västra Mälardalen kring målgruppen. Köpings kommun är projektägare och beräknar att förstudien tar ett halvår att genomföra. De tre kommunerna i Västra Mälardalen finns tillsammans med Arbetsförmedlingen i styrgruppen för förstudien.

Resultatet

Det som framkommer i förstudien kommer att lyftas till interimsstyrelsen i Samordningsförbundet Västmanland, inför Verksamhetsplan och budget 2024.