ESF SKU #KlarFramtid

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är medfinansiär i ett ESF-projekt som om fattar kommuner i Sörmland och Köpings kommun. Köpings delprojekt heter SKU.

#KlarFramtid ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra gymnasiestudier. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Region Sörmland är projektägare.

Läs mer om projektet:
Säkra er kompetens – #KlarFramtid (pdf)

Uppföljning och resultat