Vem gör vad för unga i KAK?

Under 2019 – 2020 fick Navet i Arboga i uppdrag från Samordningsförbundet Västra Mälardalen att titta på hur vi arbetar med målgruppen 16–29 år i KAK.

Syftet med projektet var att samla de många verksamheter som jobbar för unga och tillsammans se på frågorna

  • ”Vem gör vad?” och
  • ”Vad gör vi när planeringen inte fungerar?

Målet var både att få mer kunskap om varandras verksamheter och på så sätt kunna samverka bättre. Men även att se vad man kan göra praktiskt inom nuvarande ram och förutsättningar, samt formulera ett önskeläge att sträva mot. Arbetet ledde till en slutrapport och beslut om två årliga seminarier kring unga i KAK, samt en extra satsning från förbundet på neuropsykiatri under 2021.

Workshops fortsätter även under 2023

Resultat

Presentationer från föreläsningarna hittar du här: Dokumentation

Kontakt

Elisabeth Fornelius, Navet
elisabeth.fornelius(at)arboga.se

Marita Garman, Navet
marita.garman(at)arboga.se