Kontakt

Förbundssamordnare

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteperson.
Linda Anderfjäll, förbundssamordnare
linda.anderfjall(at)koping.se 
073-662 89 63

Ordförande

Anderas Trygg, ordförande
andreas.trygg(at)koping.se
073-699 60 69

Postadress och fakturaadress

Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Rådhuset
Köpings kommun
731 85 Köping

Personuppgiftsombud

Linda Söder-Jonsson, vice ordförande och personuppgiftsombud
linda.soder-jonsson(at)kungsor.se
073-662 94 05