BIP-SMAIL

SMAIL är Samordningsförbundet Uppsala läns vidareutveckling av BIP-modellen som tagits fram i Danmark. Det finns nu flera utbildade utbildare i Västra Mälardalen. Vi kallar det för BIP-SMAIL, för att visa på att SMAIL har sin grund i BIP.