NPF, IF och kognitiva stöd/hjälpmedel

NPF, IF och Kognitiva stöd och hjälpmedel – en satsning i fem block

Här är en sammanfattning hela upplägget för Samordningsförbundet Västra Mälardalens stora satsning på NPF och kognitiva stöd och hjälpmedel under 2022. Den riktar sig främst till medlemmarna Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

Du kan välja att delta i allt eller delar av satsningen, som är kostnadsfri för din verksamhet.

Till grundkursen i lösningsfokuserat arbetssätt och bemötande behövs anmälan senast 23 maj. Förbundet prioriterar bland anmälningarna för att få en bra mix av verksamheter.

Var medveten om att det här också är en chans att experimentera med hur kognitiva stöd/hjälpmedel skulle kunna utveckla verksamheten just hos er. Vilka möjligheter ser ni tillsammans med era brukare/kunder/patienter/elever/försäkrade/klienter…? Viktigt: stödet och eventuella produkter kommer att gå till er i verksamheten, inte till individen. Anledningen är att samordningsförbundet inte kan ansvara för förskrivningsprocess eller försäkringar som omfattar personliga hjälpmedel till individen.

Satsningens fem block

1. Vad är kognitiva stöd och hjälpmedel?
Beskrivning av Hjälpmedelscentrum. Föreläsningen gjordes av Frida Foborg på Hjälpmedelscentrum och finns här:
Dokumentationer

Vi kommer också att genomföra ett studiebesök på Hjälpmedelscentrum: Fredag 26 augusti kl 13.30-15.00 och Tisdag 30 augusti kl 13.30-15.00 Anmäl till linda.anderfjall@koping.se

2. Inbjudan att gå en grundkurs i lösningsfokuserat förhållningssätt
under hösten 2022. Inbjudan hittar du här:
Kalender 
Det kommer också att finnas möjlighet att få verksamhetsnära lösningsfokuserad handledning.

3. Gemensam grundgenomgång med 2 x 2 digitala föreläsningar
för alla som är intresserade av kognitiva stöd. Tankesätt, bemötande, funktionsnedsättningar. Här finns inbjudningarna:

4. Självskattningsmaterial
Stöd i att kartlägga styrkor och utmaningar tillsammans med individen. Vi erbjuder möjligheten att prova dessa material:

Klara vardag (Ungdom/Vuxen) och Stressorer i vardagen

Läs mer här:
Beställa kartläggningsmaterial – Neuropsykiatrisk Support

Digital introduktion av självskattningsmaterialen:
1,5 timma per material                                                                      

Onsdag 31 augusti klockan 9.00-16.00 (en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen)

Inbjudningarna finns i Kalendern

Fysiskt på plats i Köping för genomgång av material:
1,5 timma per material, max 20 personer per grupp   

Onsdag 7 september 9.00-16.00 (en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen)

Inbjudningar finns i Kalendern

5. Handledningsdagar, på plats i Köping
12 oktober klockan 9-15
16 november klockan 9-15
14 december klockan 9-15 Det fysiska rummets utformning och individens delaktighet. FM: SIP-gänget EM: Öppet för alla Inbjudan kommer att läggas in i Kalendern allt eftersom de blir färdiga.

Kontakt

Projektledare/förbundssamordnare Linda Anderfjäll linda.anderfjall@koping.se