Vägen in

Grunden i projektet var kognitiv beteendeträning. Projektet Vägen in riktade sig till personer som är i åldern 16 – 64 år och hade behov av offentligt stöd, samt hade ett rehabiliteringsbehov utifrån psykiatriska och/eller fysiska (smärt) diagnoser.

Projektet var indelat i två etapper, 8 veckor Grön Rehab och 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik. Efter 8 veckor i Grön Rehab följde 8 veckor arbetsplatsförlagd praktik med mål att klara 10 timmar per vecka, inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Resultat