Kategorier
nyheter

På gång

Söker du förbundets föreläsningar, dejter och utbildningar? Under sidan Kalender finns de arrangemang som du kostnadsfritt kan ta del av.

Om du söker länsgemensamma utbildningar som handlar om GrönKvist eller Lösningsfokus, ska du titta här: https://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/kalendarium.shtml

Kort om vad som händer genom förbundet i Västra Mälardalen

  • Verksamheter för funktionshindrade har börjat att utbilda sig inom lösningsfokuserat förhållningssätt. Några kommer att gå vidare och se hur lösningsfokus och digitala hjälpmedel kan vara en del i att människor ska kunna vara så självständiga som möjligt i kontakten med både myndigheter, jobb, fritid, familj och kompisar. Det här är början på en process med en enorm potential.
  • Två stora arbeten kring unga (över 16 år) med allvarlig psykisk ohälsa ska ske i KAK. En SIP-samordnare ska vara ett operativt stöd i ca två år med början efter årsskiftet. Region Västmanlands Nära vård-arbete har nu KAK som ett pilotområde och kartlägger just nu behoven av bland annat samverkan kring unga med allvarlig psykisk ohälsa där kommunen är involverad. Båda dessa projekt kommer du att höra mycket mer av inom några månader.
  • Den gedigna länsgemensamma förstudien om Fontänhus är klar. Du hittar allt material här: https://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/socialinvestering.shtml
  • Samordningsförbundets arrangemang kommer till största delen i fortsättningen att vara digitala. Anledningen är att det sparar resurser men också för att fler har möjlighet att vara med. Stor eloge till er, som alla tagit stora kliv in i digitaliseringen.
  • Verksamhetsplanen inför 2022 håller på att formuleras och publiceras på hemsidan i december. Förbundet kommer att jobba ännu mer tillsammans med de två andra samordningsförbunden i länet, men framför allt vara en resurs för människor och verksamheter i Köping, Arboga och Kungsör.

Vänligen

Er förbundssamordnare

Kategorier
nyheter

Samordningsnytt

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.