ESF SKU #KlarFramtid

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är medfinansiär i ett ESF-projekt som om fattar kommuner i Sörmland och Köpings kommun. Köpings delprojekt heter SKU.

#KlarFramtid ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra gymnasiestudier. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Region Sörmland är projektägare.

Läs mer om projektet:
Säkra er kompetens – #KlarFramtid (pdf)

Uppföljning och resultat

Senaste självvärderingen av projektet visar på goda resultat. Fler än förväntat har börjat studera igen och närvaron är hög trots pandemin. 80-90 % väljer att påbörja/testa studier och flera möjliggör även för fortsatta studier i framtiden. Flera fått jobb under tiden och några har blivit föräldrar. Vi inväntar just nu verksamhetsberättelse från 2021 för mer information.

  1. Totalt 59 deltagare (målet var 40) (21 inskrivna 3/12)
  2. 12 till arbete och 10 till studier
  3. Projektet implementeras stegvis

Var med på slutkonferensen!

Kontakt

Kornelia Johansson, projektledare
kornelia.johansson(at)koping.se