ESF SKU #KlarFramtid

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är medfinansiär i ett ESF-projekt som om fattar kommuner i Sörmland och Köpings kommun. Köpings delprojekt heter SKU.

#KlarFramtid ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra gymnasiestudier. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. Region Sörmland är projektägare.

Läs mer om projektet:
Säkra er kompetens – #KlarFramtid (pdf)

Uppföljning och resultat

Senaste självvärderingen av projektet visar på goda resultat. Fler än förväntat har börjat studera igen och närvaron är hög trots pandemin.

Kontakt

Kornelia Johansson, projektledare
kornelia.johansson(at)koping.se