Kategorier
nyheter

På gång

Söker du förbundets föreläsningar, dejter och utbildningar? Under sidan Kalender finns de arrangemang som du kostnadsfritt kan ta del av.

Länsgemensamma utbildningar, konferenser och nätverksträffar som handlar om Lösningsfokus eller GrönKvist, hittar du här:
Kalender – samordningvastmanland.se


Kort om vad som händer genom förbundet i Västra Mälardalen

  • Verksamheter för funktionshinder i alla KAK-kommuner har börjat intressera sig för det lösningsfokuserade förhållningssättet. Några verksamheter kommer att gå vidare och se hur lösningsfokus och olika former av hjälpmedel kan vara en del i att människor ska kunna vara så självständiga som möjligt i kontakten med både myndigheter, jobb, fritid, familj och kompisar. Det här är en process med en enorm potential.
  • Ett stort utvecklingsarbete kring unga (över 16 år) med allvarlig psykisk ohälsa ska ske i KAK. En SIP-utvecklare är operativt stöd i ca två år med början efter årsskiftet.
  • Samordningsförbundets arrangemang kommer till största delen i fortsättningen att vara digitala. Anledningen är pandemin, men också att det sparar resurser och att fler har möjlighet att vara med. Stor eloge till er, som alla tagit stora kliv in i digitaliseringen. Vi får fundera vidare på hur vi kan rusta oss själva och tillsammans med de personer vi jobbar för kan inreda ”digitala övervåningar” på våra verksamheter för största nytta.

2022 blir ett intressant år

Vänligen

Er förbundssamordnare

Kategorier
nyheter

Samordningsnytt maj 2022

Nu finns ett nytt nummer av Samordningsnytt utlagt. Du hittar det här:
Samordningsnytt maj 2022 (pdf, ny flik)

Trevlig läsning!

Samordningsnytt är Samordningsförbunden i Västmanlands gemensamma nyhetsbrev.

Framsidan av Samordningsnytt nummer 1, maj 2022.